Stage Judo Police oct 11 

saison: 
2011
Saison EGJ: 
2011-2012