Coupe kata IDF Mai 14

saison: 
2013
Saison EGJ: 
2013 - 2014